PROGRAM
KORORA Kursu (Online Konvansiyonel Radyoloji ve Romatoloji Eğitim Modülü)
* Kursa katılım 20 kişi ile sınırlı olup kayıt için sekreterya ile bağlantıya geçilmesi gerekmektedir. (info@fellow2020.org)
* Kurs kayıt kontenjanı dolmuştur.
20:00-21:30 KORORA Kursu (Online Konvansiyonel Radyoloji ve Romatoloji Eğitim Modülü)
Konuşmacı: Umut Kalyoncu
20:00–20:15 Modülün tanıtılması ve Teknik İçerik Bilgilendirme
20:15–21:15 Vakalarla KoRoRa

Olgu 29 hastalık öyküsünün, direk grafi soru-cevap modülü ile değerlendirilmesi
Olgu 30 hastalık öyküsünün, direk grafi soru-cevap modülü ile değerlendirilmesi
Olgu 31 hastalık öyküsünün, direk grafi soru-cevap modülü ile değerlendirilmesi
Olgu 32 hastalık öyküsünün, direk grafi soru-cevap modülü ile değerlendirilmesi
Olgu 33 hastalık öyküsünün, direk grafi soru-cevap modülü ile değerlendirilmesi
21:15–21:30 Kapanış

1. Gün / 10 Ocak 2020, Cuma

07.30-12.00 Vakalar Eşliğinde Romatolojik Hastalıkların Tanı ve Tedavisine Yaklaşım
07.30-08.30 Oturum Başkanı: Umut Kalyoncu

Romatoid Artrit:
Tartışmacı: Ediz Dalkılıç, Tuğba Ocak
Tartışılacak Vakanın Özellikleri: Erken artrit ile başvuran hasta. Tanı/ayırıcı tanı sürecinde kullanılan yöntemler (Lab ve görüntüleme). İlk cDMARD seçimi (Mtx ve diğerleri), ilaç etki/yan etkisinin takibi. Takip sırasında ekstra-artiküler tutulumda yaklaşım (örneğin: İAH). cDMARD’lara direnç varlığında seçilecek bDMARD’lar, bDMARD hazırlığı. bDMARD etkisizliği durumunda yapılması gerekenler.

Ankilozan Spondilit:
Tartışmacı: Servet Akar, Elif Ediboğlu
Tartışılacak Vakanın Özellikleri: İnflamatuar bel ağrısı ile başvuran hasta. Tanı/ayırıcı tanı sürecinde kullanılan yöntemler (Lab ve görüntüleme). NSAİ +/- cDMARD seçimi (SSZ ve diğerleri), ilaç etki/yan etkisinin takibi. Ekstra-artiküler tutulumların varlığında (psöriasis, üveit, inflamatuar barsak hastalığı) yaklaşımlar. bDMARD seçimi ve hazırlığı, bDMARD etkisizliği durumunda yapılması gerekenler.

Psöriatik Artrit:
Tartışmacı: Umut Kalyoncu, Emre Bilgin
Tartışılacak Vakanın Özellikleri: Psöriasisi olan ve eklem şikayetleri nedeniyle dermatoloji bölümünden yönlendirilen hasta. Tanı/ayırıcı tanı sürecinde kullanılan yöntemler (Lab ve görüntüleme). cDMARD seçimi (Mtx ve diğerleri), ilaç etki/yan etkisinin takibi. Deri, tırnak, entezit, daktilit, aksiyal sistem tutulumlarında yaklaşımlar. bDMARD seçimi ve hazırlığı, bDMARD etkisizliği durumunda yapılması gerekenler.
08.30-08.45 Kahve Molası
08.45-09.45 Oturum Başkanı: Timuçin Kaşifoğlu

Sistemik Skleroz ve Ülser Tedavisi:
Tartışmacı: Ali Akdoğan, Gözde Kübra Yardımcı
Tartışılacak Vakanın Özellikleri: Raynoaud ve cilt değişiklikleri ile başvuran hasta. Tanı/ayırıcı tanı sürecinde kullanılan yöntemler (Lab, görüntüleme, kapilleroskopi). Hastalığın yaygınlığının değerlendirilmesi (Deri, akciğer, kalp, GIS sistem). İlk tedavi seçimi, ilaç etki/yan etkisinin takibi. Özel durumlarda tedavi yaklaşımları (İAH, pulmoner hipertansiyon, digital ülser). Dirençli olgularda tedavinin yönetimi.

Sistemik Lupus Eritematozus:
Tartışmacı: Neslihan Yılmaz, Cansu Akleylek
Tartışılacak Vakanın Özellikleri: Muko-kütanöz bulgularla başvuran hasta. Tanı/ayırıcı tanı sürecinde kullanılan yöntemler (Lab, görüntüleme, patoloji). İlk tedavi seçimi, ilaç etki/yan etkisinin takibi. Takipte böbrek tutulumu gelişimi, tanı ve tedavide yaklaşımlar. Dirençli olgularda tedavinin yönetimi.

Sjögren Sendromu:
Tartışmacı: Yasemin Kabasakal, Gülay Alp
Tartışılacak Vakanın Özellikleri: Göz kuruluğu ile gelen hastanın değerlendirilmesi. Tanı /ayırıcı tanı sürecinde kullanılan testlerin yorumlanması. Lokal ve sistemik tedavi seçimi. Takibinde periferik nöropati gelişen hastada ne yapmalı. SSS lezyonları olan hastada Sjögren ile ilişkisi. Lenfoma gelişimi için prediktif faktörler.
09.45-10.00 Kahve Molası
10.00-11.00 Oturum Başkanı: Cemal Bes

ANCA İlişkili Vaskülit:
Tartışmacı: Cemal Bes, Ozan Cemal İçaçan
Tartışılacak Vakanın Özellikleri: Cillte purpurik lezyonlar ile gelen hastanın değerlendirilmesi. Biyopside nelere dikkat edelim. Sistemik vaskülit açısından neler yapalım. Böbrek tutulumu olan hastada idrar incelemesinin yorumu. ANCA testinin yorumlanması. Pulmoner hemoraji ve dirençli glomerülünefriti olan hastada tedavi seçenekleri. İndüksiyon ve idame tedavisinde ne seçelim. Tedaviye yanıtı nasıl değerlendirelim. İyi giderken yeniden relaps olan hastada nasıl bir yol izleyelim.

Takayasu Arteriti:
Tartışmacı: Nilüfer Alpay Kanıtez, Burak İnce
Tartışılacak Vakanın Özellikleri: Takayasu arteriti düşünülen hastada tanı, ayırıcı tanı. Dev hücreli arteritte tanı. Takayasu arteritinde başlangıç tedavisi ve idame tedavisi. Takayasu arteritli hastayı nasıl izleyelim, hangi sıklıkla görüntüleme yapalım. Dev hücreli arteritte başlangıç tedavisi, dirençli hastanın tedavisi, tedaviyi ne zaman keselim. Dev hücreli arteritte görme sorunu gelişirse yapılacak ne var. Dev hücreli arteritte biyopsiyi nasıl yorumlayalım (aterosklerozdan farkı). Takayasu arteriti ve gebelik önerileri. Takayasu arteritinde dirençli hipertansiyon tedavisi. Takayasu arteritinde ilaç dışı seçenekler (stent, bypass)

Behçet Hastalığı:
Tartışmacı: Fatma Alibaz Öner, Kerem Abacar
Tartışılacak Vakanın Özellikleri: Oral aft ile gelen hastada neleri düşünelim. Paterji testini nasıl yorumlayalım. HLA B5 testini nasıl yorumlayalım. Sadece cilt bulguları olan hastayı nasıl tedavi edelim. Dirençli aftı olan hastada ne yapalım. Göz tutulumunu nasıl tanıyalım ve tedavi edelim. Derin ven trombozu olan hastada tanı ve tedavi seçenekleri. SSS tutulumu olan hastada tanı ve tedavi seçenekleri. Pulmoner arter anevrizması olan hastada tanı ve tedavi seçenekleri. Çocuklarda hastalık görülmesi açısından neler söylenebilir.
11.00-11.15 Kahve Molası
11.15-12.00 Oturum Başkanı: Timuçin Kaşifoğlu

FMF:
Tartışmacı: Timuçin Kaşifoğlu, Erdal Bodakçı
Tartışılacak Vakanın Özellikleri: Tekrarlayan karın ağrısı olan hastada FMF dışı ayırıcı tanı. Başlangıç tedavisi ve dirençli hastanın tedavisi. Amiloidoz şüphesi varsa ne yapalım ? MEFV testlerini nasıl yorumlayalım. Amiloidoz gelişen hastada tedavi seçenekleri. Gebelik isteği olan hastada öneriler. Dirençli myozit tedavisi. ELE tedavisi. Genetik danışmanlık. Öyküde aile öyküsü ve coğrafi orjinin rolü.

Gut ve Kalsiyum Pirofosfat Artriti:
Tartışmacı: Mehmet Akif Öztürk, Reyhan Bilici
Tartışılacak Vakanın Özellikleri: Kristal artriti düşünülen hastada tanı yaklaşımı/ayırıcı tanıda neler olabilir. Eklem sıvısı incelemesi ve mikroskopisinde nelere dikkat edelim. Başlangıç tedavisi. Dirençli hasta tedavisi. Komorbid durumları olan hastanın tedavisi (renal yetmezlik, DM vb)
12.00-13.30 Öğle Yemeği
13.30-17.00 Profesörlerle Yuvarlak Masa Toplantıları
13.30-14.30 Romatoid Artrit:
1. Sene ve altı: İhsan Ertenli, Ender Terzioğlu
2. Sene ve üstü: Nevsun İnanç, Gökhan Keser
14.30-14.45 Kahve Molası
14.45-15.45 Vaskülit:
1. Sene ve altı: Kenan Aksu, Ömer Karadağ
2. Sene ve üstü: Haner Direskeneli, Cemal Bes
15.45-16.00 Kahve Molası
16.00-17.00 Spondiloartritler:
1. Sene ve altı: Fatoş Önen, Servet Akar
2. Sene ve üstü: İsmail Sarı, Umut Kalyoncu
17.00-17.15 Kahve Molası
17.15-18.15 Sözel Sunumlar (5 adet)
18.15-18.30 Slayt Yarışması (Umut Kalyoncu)

2. Gün / 11 Ocak 2020, Cumartesi

08.30-12.00 Profesörlerle Yuvarlak Masa Toplantıları
08.30-09.30 Behçet Hastalığı:
1. sene ve altı: Vedat Hamuryudan, Sedat Kiraz
2. sene ve üstü: Ahmet Gül, Gülen Hatemi
09.45-10.45 SLE:
1. sene ve altı: Murat İnanç, Eftal Yücel
2. Sene ve üstü: Bahar Artım Esen, Süleyman Serdar Koca
11.00-12.00 FMF:
1. Sene ve altı: Özgür Kasapçopur, Huri Özdoğan
2. Sene ve üstü: Serdal Uğurlu, Abdurrahman Tufan
12.00-13.30 Öğle Yemeği
13.30-18.00 Romatoloji ve Romatoloji Dışındaki Bölümlerin İş Birliği
13.30-15.30 Romatolojik Hastalıklarda Kullanılan İlaçların Toksisitesine Yaklaşım
Oturum Başkanları: Hakan Emmungil, Levent Kılıç
13.30-14.00 İlaçlara Bağlı Karaciğer Fonksiyon Testlerinde Bozulmalar
Gastroenteroloji Bakış Açısı: Onur Keskin
Romatoloji Bakış Açısı: Gezmiş Kimyon
14.00-14.30 Romatolojide Kullanılan İlaçlara Bağlı Alerjik Reaksiyonlar ve Yönetimi
Alleji Uzmanı Bakış Açısı: Semra Demir
Romatoloji Bakış Açısı: Abdulsamet Erden
14.30-15.00 İlaçlara Bağlı Kemik İliği Toksisitesi
Hematoloji Bakış Açısı: Olga Meltem Akay
Romatoloji Bakış Açısı: Burcu Yağız
15.00-15.30 İlaçlara Bağlı Fırsatçı İnfeksiyonlar, Tüberküloz, Bakteriyel İnfeksiyonlar
İnfeksiyon Hastalıkları Bakış Açısı: Çağkan İnkaya
Romatoloji Bakış Açısı: Ayten Yazıcı
16.00-18.00 Romatolojide Sık İstenilen Konsültasyonlar
Oturum Başkanları: Orhan Küçükşahin, Şule Bilge
16.00-16.30 Romatolojik Hastalıklarda Göz Bulgularına Yaklaşım (üveit ve kuru göz)
Pınar Özdal
16.30-17.00 Periferik Nöropatilerin Romatolojik Nedenleri, Ayırıcı Tanısı ve EMG’nin Yorumlanması
Serhat Özkan
17.00-17.30 Romatolojik Hastalıklarda Dermatolojik Bulgular
Can Baykal
17.30-18.00 Romatolojik Hastalıklara Bağlı İntertisyel Akciğer Hastalığı ve İdiopatik İntertsiyel Fibrosis Ayrımının Yapılması
Erdoğan Çetinkaya
18.00-18.15 Slayt Yarışması Sonuçları

3. Gün / 12 Ocak 2020, Pazar

Akademik Kariyer Yönetimi
08.30-09.00 Akademik Kariyer Başlığı Olarak Still Hastalığı ve Still Aktivite Skorunun Oluşturulması Süreci
Umut Kalyoncu, Mutlu Hayran
09.00-09.30 Romatoloji’de Klinik Araştırmalara Etik Kurul
Veli Yazısız
09.30-09.45 Kahve Molası
09.45-11.00 Akademik Kariyer Başlığı Olarak Behçet Hastalığı: Nasıl seçildi, şimdiye kadar neler yapıldı, ulusal ve uluslararası platformdaki yeri
Gülen Hatemi

Akademik Kariyer Başlığı Olarak Spondiloartritler: Nasıl seçildi, şimdiye kadar neler yapıldı, ulusal ve uluslararası platformdaki yeri
Servet Akar

Akademik Kariyer Başlığı Olarak Büyük Damar Vaskülitleri: Nasıl seçildi, şimdiye kadar neler yapıldı, ulusal ve uluslararası platformdaki yeri
Haner Direskeneli
11.00-11.30 Kapanış ve Fellow Kursu ile İlgili Geri Bildirimler
Timuçin Kaşifoğlu, Umut Kalyoncu, Cemal Bes