BİLDİRİ GÖNDERİMİ
Bildiri Kitabını indirmek için tıklayınız

Son Gönderim Tarihi: 6 Aralık 2019

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları

Bildiri özetleri Word formatında, e-posta yolu ile bildiri@fellow2020.org adresine gönderilmelidir. Tüm bildiriler poster bildirisi olarak kabul edilecektir.

Yazım Kuralları
  • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
  • Özet; amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
  • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelimeyi geçmemelidir.
  • Bildiriler Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
  • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalıdır.
  • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
  • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır)
  • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
  • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.